Služby podrobněji

Zpracujeme pro Vás
Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - pro užívané budovy,
- při prodeji domu
- pro prodej a pronájem bytu
- pro stavební řízení
a to v požadovaném termínu a v souladu s platnými předpisy
 

Provedeme výpočet tepelných ztrát objektu. Pro stanovení odpovídajícího výkonu tepelného zdroje (kotle) a velikosti topných těles v místnostech (radiátory).
Skutečné tepelné ztráty mohou být základním podkladem pro stanovení tzv. koeficientů při použití elektronických indikátorů na radiátorech. Ty jsou naprosto objektivní na rozdíl od pouze "odhadovaných" dosud používaných rozúčtovacími firmami.
Zajistíme pro Vás  měření teploty a vlhkosti a to jako uživatele bytu či vlastníka nemovitosti.
  Provádíme měření po dobu minimálně jednoho týdne. Výstupem je počítačově zpracovaný protokol a graf s krátkou vyhodnocovací zprávou, která podpoří argumentaci objednatele (vlastníka nemovitosti nebo uživatele bytu).
  Posoudíme a navrhneme opatření v případech nedostatečného vytápě
ní tepla
a vlhkosti

  Posoudíme Vaše vyúčtování nákladů na služby - hlavně topení - z hlediska dodržení zákonných předpisů a výše účtovaných nákladů.
Pomůžeme posoudit oprávněnost a výši nákladů domovních kotelen.

Pomůžeme s vyřízením žádostí o dotace:
- Nová zelená úsporám
- Kotlíkové dotace
- IROP – energetické úspory v bytových domech